Εκθεση

φωτογραφία με πελάτη της Γερμανίας
Φωτογραφία με Ιταλό πελάτη
Φωτογραφία για την έκθεση
εργαστήριο σφυρηλάτησης
φωτογραφία με πελάτη της Ρωσίας